Over Platdak.nl

Ontstaan uit een twee bedrijven met elk hun eigen specialisme

Platdak.nl is ontstaan uit een samenwerking van twee bedrijven met elk hun eigen specialisme. Enerzijds een échte dakexpert voor wie geen enkel plat dak een geheim kent, anderzijds een groothandel voor bouwmaterialen. Dit betekent dat materialen direct op voorraad zijn, Platdak.nl snel kan handelen én onmiddellijk beschikt over professionele dakdekkers. Platdak.nl is gevestigd in Midden-Nederland: een ideale uitvalsbasis onze klanten.

Met circa 20 jaar ervaring mogen wij ons deskundige en vakbekwaam noemen. Onder klanten wordt het eigen groothandelsmagazijn met eigen voorraad als zeer prettig ervaring. Daardoor kunnen wij bij Platdak.nl snel, efficiënt en flexibel werken. Aannemers en bouwbedrijven weten ons daarom erg te waarderen als vakbekwame en efficiënte partner.

Doordat Platdak.nl gevestigd is in Midden-Nederland is het grootste deel van Nederland makkelijk te bereiken voor onze dakdekkers. Dit betekent ook dat wij lang op locatie kunnen blijven, door de logistiek praktische aanrijroute.

Meer informatie over Platdak.nl en onze mogelijkheden? Neem dan gelijk contact met ons op: